Anlita en jurist innan problemen uppstår

//Anlita en jurist innan problemen uppstår

Anlita en jurist innan problemen uppstår

Som privatperson är det inte ofta man behöver ta hjälp av en advokat men det finns perioder i livet då en jurist kan vara behjälplig – som exempelvis vid en bodelning eller skilsmässa, vid skrivande av testamente eller vid en adoption.

Många gånger kan en advokat vara behjälplig med att medla i olika tvister – tänk vårdnadstvister och skilsmässor – och man slipper tack vare dem hamna i domstol. Ju tidigare man tar kontakt med en jurist desto bättre är det och man kan då ofta undvika de stora problemen. 

Välj advokat efter specialområde

Alla advokater har sina specialområden. Juridik är ett brett ämne och det är omöjligt för en advokat att vara insatt i alla dess olika områden. Därför är det viktigt att vända sig till en advokatbyrå som har den rätta kompetensen. Behöver man ett arbetstillstånd eller vill ansöka om ett uppehållstillstånd ska man vända sig till en advokat som jobbar med migration.

Är man däremot misstänkt för ett brott ska man se till att anlita en skicklig brottmålsadvokat. På de olika advokatbyråernas hemsidor ska det framgå vilken kompetens deras olika advokater har. Gör exempelvis en sökning online på Jurist i Göteborg och det kommer upp förslag på flera advokatbyråer och deras olika specialområden. 

Byt advokat om ni tappat förtroendet

En seriös advokat åtar sig bara mål som hen känner att hen klarar av, både kunskaps- och tidsmässigt. Det är viktigt att man som klient känner förtroende för den advokat man väljer och skulle något hända under processen som gör att förtroendet skadas så ska man inte dra sig för att byta.

Det kan vara svårt att hitta rätt advokat men många gånger kan man via vänner som varit i liknande situationer få bra tips på advokater. Skulle någon även avråda från att anlita en viss advokat så ska man naturligtvis även lyssna på det. 

By | 2020-08-12T19:18:59+00:00 augusti 12th, 2020|advokat|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment