Energibrunn för bergvärme i örebro

Att satsa på ett nytt värmesystem som bergvärme anses vara en verkligt god investering, eftersom det både sänker uppvärmningskostnaden och höjer värdet på fastigheten. Men innan man börjar borra en energibrunn måste marken noga undersökas och kontrolleras. 

Har grannen redan installerat bergvärme måste man även ta hänsyn till detta vid brunnsborrningen, då de inte får ligga för nära varandra. Detta för att inte riskera att den ena brunnen stjäl energi från den andra och som då inte klarar av att leverera. 

Vid brunnsborrning för bergvärme måste man också ansöka om tillstånd från den kommun som man bor i. Detta eftersom brunnsborrningen kan innebära en miljörisk och att grundvattnet skadas om man borrar på fel ställe. Därför måste hänsyn tas till andra borrade brunnar, avlopp och vattendrag. Att påbörja brunnsborrningen innan man har fått tillstånd kan leda till höga straffavgifter, så se till att lämna in en ansökan till kommunen i god tid.

 

 

Viktigt att brunnsborraren är certifierad

Att borra en brunn och installera bergvärme är kostsamt och det får inte bli fel. Ska man installera bergvärme i örebro är det därför viktigt att man anlitar en certifierad brunnsborrare. Det innebär att brunnsborraren har minst tre års erfarenhet av brunnsborrning och även är utbildad och har avlagt godkända prov. Dessutom har företaget en ansvars- och miljöförsäkring, något som är väl så viktigt ifall något skulle gå fel.

Man kan beställa en brunnsborrning separat och sedan pump och installation av bergvärme från ett annat företag. Det finns även brunnsborrare som erbjuder totalentreprenad och sköter allt. Men det viktigaste är att den som borrar brunnen är certifierad och har en försäkring. Men innan man bestämmer sig för vem man vill anlita kan det vara bra att jämföra priser mellan några olika aktörer. Enklast gör man detta genom att begära in kostnadsförslag tillsammans med referenser.